0

Korisnički račun

Naša lokacija

EMO-ADRIA d.o.o.

Bašini 3,
21210 Solin,
Hrvatska
---------------------------------
PJ ZAGREB
Gospodarska bb
Donji Stupnik

Telefon

+385 1 6547 129

Fax

+385 1 6530 898

Radno vrijeme (sa strankama)

Od ponedjeljka do petka
8:00 - 17:00
From Monday to Friday
8:00 AM - 5:00 PM

Kontaktirajte nas


Sigurnosni kod (Captcha)