O nama

EMO-ADRIA d.o.o.

MB: 03877426,
OIB: 03274326051

Adresa: Bašini 3, 21210 Solin, Hrvatska      

tel: 021 213 070 
fax: 021 212 561
_______________________________

PJ Zagreb

tel: 01 6547 129 
fax: 01 6530 898                                                   
mob: 091 3877 414    
e-mail: info@posudje.hr

Žiro račun: HR09 2340 0091 1000 4369 9

EMO-ADRIA d.o.o. registrirana je pri Trgovačkom sudu u Splitu, matični broj subjekta: 060133657. Temeljni kapital društva u iznosu od 22.000,00 kn uplaćen u cjelosti. Uprava tvrtke: gdin. Nediljko Najev – prokurist, Miljenko Patrlj- direktor


Vizija

_______________________________

Misija

_______________________________

Naši standardi

_______________________________